Den nye metoden kan vekke oppgraden superledningsevne

Et internasjonalt team har nylig publisert en ny rapport for å "vekke" superledningsevnen til graphene, og hvis teknologien er moden, vil den i stor grad utvide omfanget av anvendelsen av dette materialet, et internasjonalt team som nylig ble publisert i britisk akademisk journal Nature Newsletter. De

Grafen er et todimensjonalt materiale som er skilt fra et grafittmateriale og består av bare ett lag med karbonatomer. Den har en tynn, tøff, ledende, termisk ledningsevne og andre egenskaper, industrien har høye forventninger til en ny generasjon materialer. Forskere har alltid trodd at dette materialet kan ha superledningsevne, men har ikke funnet en måte å bekrefte.

Forskere ved University of Cambridge, England og andre institusjoner av grafenet og et "praseodymium cerium kobberoksid" superledende materiale med forsøket, "våkner" grafen "sovende" superledningsevne. Eksperimenter viser at emaljen utstilt superledningsevne ikke er fra utsiden, "praseodymium ceriumoksid" -rollen er bare som et hjelpemateriale for å stimulere den iboende superledningsevne av grafen.

Superledningsevne refererer til fenomenet at noe av materialet forsvinner helt under visse forhold, og strømmen flyter i materialet uten tap, uten energitap og varme. Superledningsfenomenet i elektronikkindustrien har et bredt spekter av potensielle kunder, men den relevante teknologien fra den store praktiske applikasjonen er det mange problemer å overvinne.

Graphene som superleder vil åpne mye fantasi. Ifølge forskerne, "polert" etter at grafen kan brukes til å produsere superdatamaskiner og så videre.