Moderne fysikk avslørt av enkeltlags-Grafén energiske tunge Ion bestråling skade

Materialer forskning midten av Institutt for moderne fysikk, kinesiske vitenskapsakademi bruker rask tunge ion studie på enkeltlags-Grafén og svært ladet ion bestråling effekter, basert på Grafén og grafitt blokker stråling skader eksperimenter og teoretisk analyse, tilgang til Grafén og grafitt blokker stråling skader grad av variasjon av første gang mottatt bestråling skade grunn av forskjellene mellom de to.