Great European Coating Show for det sjette elementet

Vi takker alle kundene som har vist seg på vår messe og diskuterer mulige anvendelser av grafen i beleggingsindustrien som anti-korrosjon, elektrisk ledende belegg, termisk ledende belegg

IMG_0021.JPG